Rydych chi yn:  >   > 
English

Am y hebogiaid tramor

Hebogiaid Tramor
Adar cyflyma’r byd!

Hebogiad
Ffoto y hebogiad: T. Grantham (Derby Cathedral Peregrine Project)

Mae hebogiaid yn hoffi nythu mewn llefydd uchel, lle na fydd neb yn tarfu arnynt. Felly mae tŵr cloc Neuadd Dinas Caerdydd yn lle delfrydol. Gallant weld eu hysglyfaeth yn rhwydd o ben y tŵr.

Maen nhw’n bwyta amrywiaeth eang o adar, o fronfreithod i golomennod. Wrth ymlid ysglyfaeth, gallant hedfan cymaint â 180 cilomedr yr awr (112 milltir yr awr).

Mae hebogiaid yn tueddu i baru am oes. Mae’r heboges yn dodwy 3 neu 4 wy ac mae’r cywion yn gadael y nyth ymhen 4 mis fel rheol.

Os bydd hebogiaid Neuadd y Ddinas yn cael cywion, gallwn ni ddisgwyl gweld arwyddion o fywyd newydd yn y nyth ym mis Mai.

Aderyn mewn perygl ar ei ffordd nôl

Mae Hebogiaid Tramor wedi bod mewn perygl ers amser maith. Mae pobl wedi bod yn euog o ddwyn eu hwyau; eu saethu a hyd yn oed eu gwenwyno.

Roedd y plaladdwyr a ddefnyddiwyd yn gyffredin yn ystod y 1950au a’r 1960au yn lladd yr adar mewn oed ac yn gwanhau plisg eu hwyau gan beri iddyn nhw dorri wrth ddeori.

Mae gwell amddiffyniad cyfreithiol a rheolaeth ar blaleiddiaid wedi helpu i gynyddu nifer yr hebogiaid yn y DU o 400 pâr yn y 1960au i bron i 1,500 o barau heddiw.

Ond mae angen ein cymorth ni arnynt o hyd. Bob blwyddyn mae adar yn cael eu saethu neu eu gwenwyno, a nythod yn cael eu hysbeilio.

Mae angen gwneud rhagor i amddiffyn yr adar hynod hyn. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.rspb.org.uk/birdsofprey.