Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Staff a Gwaith Cyfredol

Projectau ymchwil ddiweddaraf: Adran Bioamrywiaeth a Bioleg Systematig

Mike Wilson: Pennaeth Pryfeteg

Arbenigedd

Systemateg a bywydeg Auchenorrhyncha (sboncynnod y dail a sboncynnod planhigion), yn arbennig yn y rhanbarth Palearctig. Mae ganddo ddiddordeb hefyd yn y rhywogaethau hynny sy'n gysylltiedig â chnydau, yn arbennig reis, ac mewn rhywogaethau cludo.

Gwaith Cyfredol

Ffôn: +44 (0)29 2057-3263
Ebost Mike Wilson


John Deeming: Curadur (Pryfeteg)

Arbenigedd

Systemateg a bywydeg y pryfed uwch (Cyclorrhapha) gan gyfeirio'n benodol at y rheiny sydd o bwysigrwydd economaidd, gan gynnwys tacsonomeg y cyfnodau anaeddfed.

Gwaith Cyfredol

Paratoi papurau ar dacsonomeg sawl genera o bryfed sy'n niweidiol i rawn a gwair: teuluoedd Chloropidae (pryfed y gwair), Muscidae (y teulu sy'n cynnwys pryfed cyffredin), Ephydridae (pryfed y llynnoedd) ac Agromyzidae (lindys y dail). Dyfarnwyd gradd Doethur iddo'n ddiweddar gan Brifysgol Caerdydd

Ffôn: +44 (0)29 2057-3259


Brian Levey: Curadur (Pryfeteg)

Arbenigedd

Systemateg a bywydeg Coleoptera (chwilod) gyda diddordeb arbennig yn y rhywogaethau hynny sy'n gysylltiedig â meicrogynefinoedd coed marw. Systemateg Buprestidae (Chwilod Gemaidd) y byd.

Gwaith Cyfredol

Ffôn: +44 (0)29 2057-3211
E-bost Brian Levey


Mark Pavett: Cynorthwy-ydd Curadurol (Pryfeteg)

Arbenigedd

Hymenoptera Prydeinig: Aculeata a Coleoptera.

Gwaith Cyfredol

Ffôn: +44 (0)29 2057-3122