Staff a Gwaith Cyfredol

Projectau ymchwil ddiweddaraf: Adran Bioamrywiaeth a Bioleg Systematig

Mike Wilson: Pennaeth Pryfeteg

Arbenigedd

Systemateg a bywydeg Auchenorrhyncha (sboncynnod y dail a sboncynnod planhigion), yn arbennig yn y rhanbarth Palearctig. Mae ganddo ddiddordeb hefyd yn y rhywogaethau hynny sy'n gysylltiedig â chnydau, yn arbennig reis, ac mewn rhywogaethau cludo.

Gwaith Cyfredol

 • Paratoi llawlyfr diwygiedig ar Fulgoroidea Prydeinig (ar y cyd ag Alan Stewart, Prifysgol Sussex) ac astudiaethau milodyddol ar Auchenorrhyncha Prydeinig.
 • Astudiaethau tacsonomaidd ar y teulu Meenoplidae (Fulgoroidea).
 • Astudiaethau ar fywydeg Prokelisia (Delphacidae) ym Mhortiwgal.

Ffôn: +44 (0)29 2057-3263
Ebost Mike Wilson


John Deeming: Curadur (Pryfeteg)

Arbenigedd

Systemateg a bywydeg y pryfed uwch (Cyclorrhapha) gan gyfeirio'n benodol at y rheiny sydd o bwysigrwydd economaidd, gan gynnwys tacsonomeg y cyfnodau anaeddfed.

Gwaith Cyfredol

Paratoi papurau ar dacsonomeg sawl genera o bryfed sy'n niweidiol i rawn a gwair: teuluoedd Chloropidae (pryfed y gwair), Muscidae (y teulu sy'n cynnwys pryfed cyffredin), Ephydridae (pryfed y llynnoedd) ac Agromyzidae (lindys y dail). Dyfarnwyd gradd Doethur iddo'n ddiweddar gan Brifysgol Caerdydd

Ffôn: +44 (0)29 2057-3259


Brian Levey: Curadur (Pryfeteg)

Arbenigedd

Systemateg a bywydeg Coleoptera (chwilod) gyda diddordeb arbennig yn y rhywogaethau hynny sy'n gysylltiedig â meicrogynefinoedd coed marw. Systemateg Buprestidae (Chwilod Gemaidd) y byd.

Gwaith Cyfredol

 • Astudio bioamrywiaeth trychfilod sy'n gysylltiedig â'r coed hynafol yn nau o barcdiroedd Cymru, ar y cyd â Chyngor Cefn Gwlad Cymru.
 • Astudiaeth systemataidd o rywogaethau Prydeinig o Coleoptera, Scraptiidae a Mordellidae.
 • Adolygiadau systemataidd ar nifer o grwpiau o Buprestidae (Coleptera).

Ffôn: +44 (0)29 2057-3211
E-bost Brian Levey


Mark Pavett: Cynorthwy-ydd Curadurol (Pryfeteg)

Arbenigedd

Hymenoptera Prydeinig: Aculeata a Coleoptera.

Gwaith Cyfredol

 • Astudio bioamrywiaeth trychfilod sy'n gysylltiedig â choed hynafol yn nau o barcdiroedd Cymru (gyda Brian Levey).
 • Dosbarthiad Hymenoptera Aculetaidd yng Nghymru.

Ffôn: +44 (0)29 2057-3122

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.