Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   > 
English

Cyfnodau Allweddol 3/4 - Beth sydd i Ginio?


etsf_wormeat.cy.zip
Archwilio Gwely'r Môr - PDFs Beth Sydd i Ginio?

Nod y gweithgaredd hwn yw archwilio'r addasiadau sydd gan fwydod gwrychog ar gyfer bwydo.

Cwestiynau i ofyn i'r disgyblion:

Beth mae'r mwydyn yn bwyta?

Adnoddau sydd eu hangen:

Beth mae'r mwydyn yn bwyta – adnoddau i ddisgyblion

Gallwch ddod o hyd i'r atebion cywir yn yr adran adnoddau i athrawon

Cliwiau ar gyfer disgyblion:

Cigysyddion / Hollysyddion:

Mae'r mwydod sy'n bwyta cig yn debygol o fod yn weithgar, fel eu bod yn gallu dal eu hysglyfaeth. Maent felly'n debygol o feddu ar strwythurau ymsymudol datblygedig ar gyfer ymlusgo neu nofio. Maent hefyd yn debygol o feddu ar strwythurau ar gyfer synhwyro'u hysglyfaeth, fel llygaid a theimlyddion. Hefyd efallai bod ganddynt gegau a/ neu genau mawr i ddal eu hysglyfaeth (ond byddant weithiau'n guddiedig).

Detrisyddion:

Mae anifeiliaid sy'n cael eu maeth trwy amlyncu mwd neu dywod yn debygol o fod yn llai gweithgar. Felly maent weithiau'n byw mewn tiwb, a gall eu strwythurau ymsymudol fod yn llai datblygedig. Gall fod ganddynt lygaid neu deimlyddion, neu beidio. Mae gan rai dagellau, sy'n weladwy gan eu bod yn goch.

Gweithgaredd

Estyniad

Defnyddiwch CD-ROM Archwilio Gwely'r Môr i edrych ymhellach ar anifeiliaid gwely'r môr, ac i ddarganfod sut mae gwyddonwyr yn astudio'r amgylchedd rhyfeddol hwn.