Casgliadau

Mae'r casgliad o drychfilod a phryfedyn cynnwys oddeutu 700,000 o sbesimenau, sydd wedi'u rhannu'n fras yn eu hanner rhwng y rheini sydd o Brydain a'r rheini nad ydynt o Brydain. Fe'u cedwir ar wahân mewn dilyniant tacsonomaidd yn ôl pob Urdd, ar hambyrddau ac estyll unedol mewn droriau safonol.

Mae'r casgliad Prydeinig yn cynnwys cynrychiolaeth gynhwysfawr o'r Urddau Lepidoptera (ieir bach yr haf a gwyfynod), Coleoptera (chwilod), Diptera (gwir bryfed) Hemiptera Auchenorrhyncha (sboncynnod y dail, sboncynnod planhigion ayyb, Heteroptera (gwir lau) a Hymenoptera (gwenyn a gwenyn meirch). Mae hefyd cynrychiolaeth dda o'r rhan fwyaf o grwpiau eraill. Y polisi tuag at y casgliad Prydeinig yw datblygu casgliad Prydeinig sydd mor gyflawn ag sy'n bosibl ym mhob grwp.

Ymhlith y Casgliadau Prydeinig nodedig y mae H.M. Hallett (Coleoptera ac Acculeate)' A.E. Gardner (Coleptera); J.R. le B. Tomlin, B. McNulty, rhan o gasgliad Hemiptera W.J. Le Quesne a F.J. Coulson a M.F. Claridge.

Yn y casgliad Amhrydeinig, ceir daliadau sylweddol o bryfed o'r holl Urddau o lawer iawn o ardaloedd, a ddefnyddir ar gyfer arddangosiadau addysgu ar wahanol lefelau. Heblaw am Lepidoptera cyffredinol, ceir hefyd gasgliadau pwysig o Coleoptera, Diptera a Hemiptera, sydd wedi datblygu drwy ddiddordebau ymchwil aelodau'r staff. Mae polisi caffael sbesimenau'n canolbwyntio ar y rhanbarthau Palaearctig yn ogystal â'r Affrotrofannol, er, at ddibenion ymchwil, gall y ffocws fod yn ehangach.

Ymhlith y casgliadau nodedig (heblaw am y rheini a wnaethpwyd gan y staff), ceir casgliad Hemiptera R. Linnavuori o'r Dwyrain Canol ac Affrica a rhan o gasgliad J.A.J. Simpson o bryfed sydd o bwys meddygol.

Craidd cryfderau'r Is-adran Bryfeteg yw'r gwaith tacsonomaidd a ffawnistaidd ar Diptera (yn enwedig Muscidae, Agromyzidae a Chloropidae), Hemiptera: Auchenorrhyncha a Choleoptera.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.