Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Casgliadau

Mae'r casgliad o drychfilod a phryfedyn cynnwys oddeutu 700,000 o sbesimenau, sydd wedi'u rhannu'n fras yn eu hanner rhwng y rheini sydd o Brydain a'r rheini nad ydynt o Brydain. Fe'u cedwir ar wahân mewn dilyniant tacsonomaidd yn ôl pob Urdd, ar hambyrddau ac estyll unedol mewn droriau safonol.

Mae'r casgliad Prydeinig yn cynnwys cynrychiolaeth gynhwysfawr o'r Urddau Lepidoptera (ieir bach yr haf a gwyfynod), Coleoptera (chwilod), Diptera (gwir bryfed) Hemiptera Auchenorrhyncha (sboncynnod y dail, sboncynnod planhigion ayyb, Heteroptera (gwir lau) a Hymenoptera (gwenyn a gwenyn meirch). Mae hefyd cynrychiolaeth dda o'r rhan fwyaf o grwpiau eraill. Y polisi tuag at y casgliad Prydeinig yw datblygu casgliad Prydeinig sydd mor gyflawn ag sy'n bosibl ym mhob grwp.

Ymhlith y Casgliadau Prydeinig nodedig y mae H.M. Hallett (Coleoptera ac Acculeate)' A.E. Gardner (Coleptera); J.R. le B. Tomlin, B. McNulty, rhan o gasgliad Hemiptera W.J. Le Quesne a F.J. Coulson a M.F. Claridge.

Yn y casgliad Amhrydeinig, ceir daliadau sylweddol o bryfed o'r holl Urddau o lawer iawn o ardaloedd, a ddefnyddir ar gyfer arddangosiadau addysgu ar wahanol lefelau. Heblaw am Lepidoptera cyffredinol, ceir hefyd gasgliadau pwysig o Coleoptera, Diptera a Hemiptera, sydd wedi datblygu drwy ddiddordebau ymchwil aelodau'r staff. Mae polisi caffael sbesimenau'n canolbwyntio ar y rhanbarthau Palaearctig yn ogystal â'r Affrotrofannol, er, at ddibenion ymchwil, gall y ffocws fod yn ehangach.

Ymhlith y casgliadau nodedig (heblaw am y rheini a wnaethpwyd gan y staff), ceir casgliad Hemiptera R. Linnavuori o'r Dwyrain Canol ac Affrica a rhan o gasgliad J.A.J. Simpson o bryfed sydd o bwys meddygol.

Craidd cryfderau'r Is-adran Bryfeteg yw'r gwaith tacsonomaidd a ffawnistaidd ar Diptera (yn enwedig Muscidae, Agromyzidae a Chloropidae), Hemiptera: Auchenorrhyncha a Choleoptera.