Dysgu awyr agored i ysgolion

[delwedd: ysgolion]

Bwciwch ddiwrnod o weithgareddau coedwigol am ddim ar gyfer eich disgyblion gyda dehonglydd y goedwig.

Ar gyfer disgyblion CA1 a CA2:

  • 1-2 awr
  • Gemau i ddod i adnabod ein gilydd
  • Adnabod bwystfilod bach/ adar
  • Bioleg coed
  • Gweithgareddau celf/ adrodd straeon
  • Cysylltiadau â'r Cwricwlwm
  • Adnoddau cyn ac ar ôl ymweliadau.
  • Gwybodaeth cyn eich ymweliad: mapiau a llwybrau, asesu risg, manylion yr offer a ddarperir, cymhareb plant: oedolion, dillad. Llyfryn - Fy ymweliad â'r coedwigoedd/ Fy Nhaith Cynefinoedd.

Ffôn: (029) 2057 3424/3403

E-bost: dysgu.sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk