Gwarchodfa bywyd gwyllt

[delwedd: Mwyar y gaeaf ]

Plannwyd coedwig ffawydd Sain Ffagan gan Iarll Plymouth, perchennog Castell a gerddi Sain Ffagan ar ddechrau'r 20fed ganrif. Ers 1948 mae'r safle wedi cael ei reoli trwy ddulliau ffermio traddodiadol ac mae'r coedwigoedd yn parhau i fod yn naturiol. Heddiw mae'n warchodfa ar gyfer adar gwyllt, ystlumod ac anifeiliaid prin eraill, a'n lle gwych i fwynhau'r awyr agored.


[delwedd: ]

Mae'n le perffaith i ymarfer sgiliau adnabod neu ymarfer ffotograffiaeth gan fod y bywyd gwyllt wedi arfer gweld ymwelwyr ac felly'n llai swil.

I wneud y gorau o fywyd gwyllt y safle mae'n well cerdded ar hyd ardaloedd coediog y safle. Gweler y map o'r llwybr sy'n cael ei argymell. Gall yr ardaloedd coediog fod yn dawel hyd yn oed ar ddiwrnod prysur, gan eu bod yn bell o'r prif adeiladau a'r atyniadau.

  • Map bywyd gwyllt
  • Gwyliwch y gwe-gamerau
  • Cymerwch ran! Dewch i un o'r gweithgareddau, neu helpwch ni drwy gyflawni arolwg natur.
  • Croesawir grwpiau natur. Os hoffech ymweld safle i astudio unrhyw agwedd o'r bywyd gwyllt, neu'n helpu ni i gofnodi ein bioamrywiaeth, cysylltwch ': Ebost