Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   > 
English

Gwarchodfa bywyd gwyllt

Mwyar y gaeaf

Plannwyd coedwig ffawydd Sain Ffagan gan Iarll Plymouth, perchennog Castell a gerddi Sain Ffagan ar ddechrau'r 20fed ganrif. Ers 1948 mae'r safle wedi cael ei reoli trwy ddulliau ffermio traddodiadol ac mae'r coedwigoedd yn parhau i fod yn naturiol. Heddiw mae'n warchodfa ar gyfer adar gwyllt, ystlumod ac anifeiliaid prin eraill, a'n lle gwych i fwynhau'r awyr agored.


Mae'n le perffaith i ymarfer sgiliau adnabod neu ymarfer ffotograffiaeth gan fod y bywyd gwyllt wedi arfer gweld ymwelwyr ac felly'n llai swil.

I wneud y gorau o fywyd gwyllt y safle mae'n well cerdded ar hyd ardaloedd coediog y safle. Gweler y map o'r llwybr sy'n cael ei argymell. Gall yr ardaloedd coediog fod yn dawel hyd yn oed ar ddiwrnod prysur, gan eu bod yn bell o'r prif adeiladau a'r atyniadau.