Amgueddfa Lechi Cymru yn ‘rapio’ tuag at filiwn o eiriau

Rhai o'r plant yn rhoi'r rap at ei gilydd gyda Martin Daws
Rhai o'r plant yn rhoi'r rap at ei gilydd gyda Martin Daws

Cafodd y caneuon ‘rap’ yma eu creu gan ddisgyblion o Ysgol Maesincla Caernarfon ac Ysgol Bro Plennydd, y Ffôr, wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithdai rap gyda’r cerddor Martin Dawes, yn rhan o gynllun cenedlaethol “Darllenwch filiwn o eiriau yng Nghymru” (RMWW), sef cynllun cyffrous llawn hwyl sy’n gosod her i ddisgyblion ysgol gynradd, dosbarthiadau ac ysgolion ddarllen miliwn o eiriau y flwyddyn drwy gyfrwng prosiectau rhyngweithiol dyfeisgar.

Eglurodd Eirian Lewis, cydlynydd y prosiect: “Mae’r prosiect Darllenwch Filiwn o Eiriau yng Nghymru yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fel rhan o’i strategaeth ‘Geiriau’n Galw – Rhifau’n Cyfri’, a’r nod yw hybu agwedd bositif tuag at ddysgu ac annog llwyddiant i bawb, yn enwedig y rhai sy’n amharod i ddarllen ac yn cael trafferth i ddarllen. Nid yw’r prosiect yn ymdrin â llyfrau’n unig. Gofynnir i’r plant sylwi ar a chyfrif y geiriau sydd o’u cwmpas bob dydd – yn yr ysgol, yn y cartref, ac ym mhob man arall. “Mae’r prosiect hwn yn yr amgueddfa wedi rhoi cyfle gwych i’r plant ddod allan o’r ystafell ddosbarth a sylweddoli y gallant gyfrif geiriau ble bynnag y maent. Mae gweithdai Angela a Martin wedi cynnig cyfleoedd amrywiol, dynamig a chyffrous i’r plant gynyddu eu cyfrif geiriau.

Rap 1:

Rap 2:

Rap 3:

Rap 4:

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.