Cadwraeth

Mae'r adain gadwraeth o fewn yr Adran yn delio â chadw ac adfer y rhan fwyaf o'r deunyddiau o fewn y casgliad - sefydlogi arteffactau ar gyfer eu hastudio a/neu eu harddangos drwy ymyrryd i'w trin a thrwy reoli'r amgylchedd.

Mae'r arteffactau yn amrywio'n fawr, o bethau pren a gafodd eu codi o waelod llynnoedd neu foroedd i emwaith cain. Bu rhai o'r gwrthrychau yn yr amgueddfa ers diwedd y ganrif ddiwethaf a gall hynny olygu bod cymhlethdodau yn codi oherwydd y ffordd y cawsant eu trin a'u storio yn y gorffennol. Mae angen triniaeth fwy brys ar eitemau eraill sy'n dod i mewn o raglen gloddio bresennol yr Adran, neu sy'n cael eu darganfod gan bobl â pheiriannau datgelu metel. Yn aml mae'r eitemau hyn yn rhoi cyfle ar gyfer glanhau a dadansoddi ymchwiliol.

Yn y labordy mae dewis da o ficrosgopau optegol ac offer cadwraeth safonol, yn ogystal â pheiriant pelydr X diwydiannol, microsgop fideo, soxhlet a sychwr rhewi. Mae'r math o waith a wnawn, a'r lefel, yn dibynnu ar weithgareddau a gofynion presennol yr adran, e.e. astudio darganfyddiadau o waith cloddio diweddar, neu arteffactau sydd angen eu harddangos naill ai o fewn yr amgueddfa hon neu ar fenthyg. Mae gofalu am y casgliadau hefyd yn golygu cadw golwg ar wrthrychau sy'n cael eu harddangos a'r rhai yn y storfa, a rhoi cyngor yngln â chynllunio'r casynnau arddangos a phecynnu. Mae'r staff cadwraeth hefyd yn gwneud copïau o eitemau ar gyfer gwaith addysgol ac ar gyfer eu harddangos, a hefyd ar gyfer sefydliadau eraill.

Mary Davis, Penny Hill, Louise Mumford, y cadwraethwyr

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.