Rydych chi yn:  >   >   >   > 

Camau Cymraeg

Clawr Camau Cymraeg

Mae'r cynllun cyffrous newydd sbon yma'n rhoi cyfle i diwtoriaid Cymraeg i oedolion ddefnyddio Amgueddfa Lechi Cymru fel adnodd; caiff dysgwyr wella eu sgiliau iaith a chyfathrebu mewn amgylchedd naturiol Gymreig. Fe'i paratowyd gan Amgueddfa Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru; mae'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ac yna'n hawdd i'w lungopïo.

Darllenwch y wybodaeth am Drefnu ymweliad a Pharatoi gwers yn y ddewislen ar y chwith er mwyn sicrhau eich bod chi'n manteisio i'r eithaf ar eich ymweliad – ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Gobeithio y cewch chi ymweliad difyr â'r Amgueddfa Lechi!

Cliciwch yma i lawrlwytho'r pecyn.

Gwybodaeth

Map

Llanberis, Gwynedd
Ar agor 10am-5pm bob dydd (Pasg-Hydref), 10am-4pm Sul-Gwener (Tachwedd-Pasg)

Adran addysg:
(029) 2057 3717

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd